Інформація

Слов'янський базар-2015

Громадська організація «Культурний центр України».

Місія організації: шляхом пріоритетного розвитку культури і мистецтва та створення найкращих умов для творчості в Україні сприяти модернізації та підвищенню конкурентоспроможності країни, формуванню комфортного середовища для життя громади.

Мета Організації: популяризація творчих людей, забезпечення та сприяння зростанню рівня розвитку культури у країні та за її межами, координація зусиль організацій, установ та громадян, зацікавлених у її розвитку.

Основні напрямки діяльності організації:

 • створення, виконання, демонстрація та популяризація мистецтва;
 • впровадження політики розвитку рівня культури у країні;
 • розвиток системи пропаганди і популяризації мистецько-культурних програм та заходів;
 • проведення конференцій, інтерв’ю, майстер-класів, зборів, практизних заходів для сприяння розвитку культури в країні;
 • розповсюдження інформації про діяльність Організації;
 • залучення інвесторів;
 • підтримка контактів з іншими Організаціями;
 • постійне удосконалення методів розвитку культури та сприяння її поширенню в межах країни та поза її кордонами;
 • розробка та реалізація довгострокових програм розвитку культури;
 • визначення шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку культури в регіоні;
 • пошук та популяризація молодих виконавців музики;
 • сприяння проведенню конкурсів, фестивалів, виставок, концертів та різноманітних заходів;
 • організація відпочинку і дозвілля громадян;
 • проведення культурно-просвітницької діяльності;
 • отримання відповідних повноважень щодо організації мистецько-культурних програм та заходів у країні;
 • інформування громадян країни про діяльність Організації через висвітлення подій у засобах масової інформації;
 • створення та постійне оновлення веб-сайту Організації;
 • співпраця з подібними організаціями на міжнародному рівні;
 • підвищення культурної цінності країни на міждержавному рівні;
 • участь у міжнародних та національних заходах для підвищення розвитку культури;
 • залучення якомога ширшиго коло громадян для участі в культурному та духовному житті громади;
 • привернення уваги суспільства до проблем осередків культури та усвідомлення необхідності їх пріоритетного розвитку;
 • підвищення якості культурного життя у межах країни.

Аудиторія: орієнтація на досить широке коло суспільства, оскільки основна лінія сайту – культура України – вкрай актуальна тема, яка цікавить чимало різних груп читачів. Серед них – представники громадських організацій, освіти, політики, індивіди, які переймаються розвитком культури та проблемами мистецтва.

Запрошуємо до співробітництва!